Znak obce Dolní RychnovObec Dolní Rychnov

Mateřská školka

náhled

Adresa :  OÚ Dolní Rychnov, Šafaříkova 17, 356 04 Dolní Rychnov
Pracovní doba : Po - Pá :  6:00 - 16:00

 

V obci je i jediné předškolní zařízení - mateřská školka s kapacitou 50 dětí. Provoz v zařízení je od 6:00 hod. do 16:00 hod. s celodenní péčí. V současné době jsou otevřeny dvě heterogenní třídy ve věku 3 - 6 let. Každá třída má hernu, šatny a sociální zařízení. Pro odpočinek slouží společná ložnice. U školky je veliká zahrada s dopravním hřištěm, pískovištěm, vybavená tělocvičným nářadím (průlezy, lana, lavičky). Výchovný program dětí je pod odborným vedením kvalifikovaných učitelek zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s cílem přispívat ke komplexní přípravě dítěte na vstup do školy. Vzdělávací činnost je obohacena o hru na zobcovou flétnu, logopedickou činnost a o práci s keramickou hlínou.
 
V mateřské škole pracují 3 kvalifikované učitelky, kuchařka, školnice, uklízečka a vedoucí stravování. Vzdělávací činnost je obohacena o hru na zobcovou flétnu, výuku anglického jazyka, jízdu na kolech, tříkolkách a koloběžkách, výlety do přírody, exkurze, spolupráci s městskou knihovnou, ZVŠ, PPP, ZŠ, OÚ v Dolním Rychnově. Nastupujícím dětem umožňujeme i adaptační dobu v zařízení s rodičem po dobu 5-10 dní.

Jsou využívány i jiné aktivity jako např. návštěva kina, divadla, MŠ se zúčastňuje výtvarných soutěží apod. Pro děti je pravidelně pořádáno setkání se psovody, myslivci při toulkách přírodou, s požárníky. Pravidelně se konají besídky při příležitosti vánoc, dnu matek, dnu dětí a Mikulášská besídka je obohacena o návštěvu čerta a Mikuláše. Rovněž je zajišťována kulturní vložka při vítání nových občánků v obci dětmi z MŠ. Některé z proběhlých akcí v mateřské školce si můžete prohlédnout na fotografiích. V loňském roce Obecní úřad v Dolním Rychnově sponzoroval návštěvu dětí v sauně a bazénu a učitelky doufají, že i v letošním roce se podaří najít peníze na tuto činnost.

Odkaz na webové stránky MŠ: www.msdolnirychnov.estranky.cz

náhled
14.9.2011
Znak obce Dolní Rychnov

Obecní úřad Dolní Rychnov

 

Revoluční 303
356 04 Dolní Rychnov

 

Tel: 352 628 210

E-mail: obec@dolnirychnov.cz

Úřední hodiny
 
Po, St: 7.00 - 11:30
  12:00 - 17:00
Út, Čt: 7.00 - 11:30
  12:00 - 14:00
Pá: 7.00 - 12:00